FAQ


Najczęstsze pytania i odpowiedzi na nie.
 • Aby zostać członkiem Stowarzyszenia, osoba zainteresowana powinna:

  • zostać rekomendowana przez co najmniej 1 członka Stowarzyszenia , bezpiecznego pigmentowania, zdała egzamin z BHP oraz podstawy anatomiczno-dermatologiczne,
  • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie jest pozbawiona praw publicznych,
  • złożyła deklaracje członkowską w postaci formularza,
  • została przyjęta na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia,
  • stowarzyszenie kwalifikuje członków zwyczajnych do poszczególnych klas (klasyfikacją nazywamy doświadczenie oraz osiągniecia zawodowe):

  – STANDARD LEVEL – doświadczenie w pracy linergisty do roku od ukończenia szkolenia podstawowego oraz pozytywnie zdany test z podstaw PMU w placówce Stowarzyszenia,

  – SILVER LEVEL – doświadczenie w pracy linergisty od 1 do 2 lat oraz pozytywnie zdany test z podstaw PMU oraz pozytywnie zaliczony egzamin na lateksie z techniki pigmentacji ust oraz metody cienia brwi,

  – GOLD LEVEL – doświadczenie w pracy linergisty od 2 do 4 lat lub trener/wykładowca w dziedzinie makijażu permanentnego min. 2 lata. Wymagany pozytywnie zdany zaawansowany test z wiedzy PMU oraz pozytywnie zaliczony egzamin z wykonania brwi na modelce techniką cienia oraz eyeliner,

  – PLATINIUM LEVEL – doświadczenie w pracy linergisty min. 3 lata, udział w seminariach i szkoleniach międzynarodowych, lub trener/wykładowca w dziedzinie makijażu permanentnego min. 3 lata. Do kwalifikacji Stowarzyszenie bierze pod uwagę wkład w rozwój branży (publikacje, autorskie techniki, udział w konkursach). Wymagany pozytywnie zdany zaawansowany test z wiedzy PMU oraz pozytywnie zdany egzamin z wykonania brwi w technice metody włoskowej oraz ust na modelce.

 • Aby dołączyć do Stowarzyszenia należy wypełnić formularz znajdujący się na stronie www.esl.org.pl/dolacz-do-nas/

 • Opłata wynosi 10zł miesięcznie lub 120zł jednorazowo.

 • Europejskie Stowarzyszenie Linergistów

  Ul. Królewicza Jakuba 66,

  02-956 Warszawa

   

  Nazwa Banku: PKO Bank Polski SA

  Numer rachunku: 04102025280000060202861193

  Numer BIC/SWIFT: BPKOPLPWXXX

  W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko członka Stowarzyszenia oraz nazwę miesiąca za który dokonywana jest opłata.

 • Utrata członkostwa nastąpi po wystąpieniu do Zarządu Stowarzyszenia z pismem o rezygnacji.

 • Korzyści płynące z przynależności do ESL:

  – wspieramy rozwój Twojego biznesu Beauty,

  – dajemy certyfikat przynależności do ESL,

  – pomagamy ekonomicznie i prawnie członkom Stowarzyszenia,

  – rabat na udział w organizowanych przez Nas konferencjach, seminariach oraz inne przedsięwzięciach,

  – wzajemnie pomagamy i wymieniamy się doświadczeniami między członkami Stowarzyszenia,

  – wspieramy działalności innowacyjne,

  – oferujemy pomoc w kontaktach z producentami i dystrybutorami produktów i usług z zakresu mikropigmentacji medycznej i kosmetycznej oraz kosmetyki, kosmetologii i dziedzin pokrewnych,

  – organizujemy i prowadzimy szkolenia z doradztwa organizacyjno-prawnego, ekonomicznego, w zakresie public relations.

 • Test i egzamin należy wykonać w placówce Stowarzyszenia, znajdującej się przy ul. Królewicza Jakuba 66, 02-956 Warszawa-Wilanów.